Na 43. sednici Skupštine opštine Paraćin većinom glasova prisutnih odbornika doneta je Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine opštine, Milice Savić, zatim Odluka o završnom računu budzeta opštine Paraćin za 2021. godinu,
Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje groblja u Paraćinu, Odluka o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Paraćin, Prva izmena Finansijskog plana i Plana poslovanja Regionalnog inovacionog start ap centra Paraćin za 2022. godinu, drugi rebalans Programa poslovanja sa Finansijskim planom Javnog komunalnog preduzeća Paraćin za 2022. godinu sa odlukom Nadzornog odbora, izmena Cenovnika komunalnih usluga radne jedinice “Čistoća i higijena” Javnog komunalnog preduzeća Paraćin sa odlukom nadzornog odbora, Cenovnik korišćenja rashladne komore – hladnjače u okviru Radne jednice “Groblje” Javnog komunalnog preduzeća Paraćin, sa Odlukom Nadzornog odbora.

Skupština je usvojila i Predlog odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za postavljanje manjih montažnih objekata na teritoriji opštine Paraćin, Predlog rešenja o utvrđivanju prestanka dužnosti direktora Pozorišta Paraćin i Predlog rešenja o imenovanju direktora Pozorišta Paraćin, po sprovedenom javnom konkursu, zatim Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora SRC “7. juli” Paraćin, Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora SRC “7. juli” Paraćin, Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Opštinske stambene agencije i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Kulturnog centra Paraćin.

paracin.rs
Foto: paracin.rs/ilustracija

PN INFO