Na 76. sednici, Opštinsko veće je usvojilo Izveštaj o izvršenju budzeta opštine Paraćin, za period od 1. januara do 30. juna ove godine i uputilo ga Skupštini opštine, na razmatranje i odlučivanje. Skupštini je, sa ove sednice, na razmatranje i odlučivanje upućen i predlog Aneksa 1, Ugovora o godišnjoj članarini između opštine Paraćin i Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. Reč je o godišnjoj članarini, koja za 2021. godinu iznosi 800 hiljada dinara, a biće uplaćena jednokratno, 1. septembra ove godine. Veće je, potom, usvojilo Predlog javnog konkursa za popunjavanje položaja zamenika načelnika Uprave za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti, kao i Predlog rešenja o obrazovanju konkursne komisije, za sprovođenje ovog konkursa. Veće je razmatralo i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na odluku Mesne zajednice Gornje Vidovo, ali je, na 76. sednici, samo zaključena rasprava, dok će se članovi veća o tome izjašnjavati na nekoj od narednih sednica. Na istoj sednici veća opštine Paraćin data je saglasnost na Izveštaje Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, o usvajanju zahteva da se neutrošena sredstva iz drugog kvartala prenesu u naredni kvartal, za Rukometni klub “Paraćin”, Plivački klub “Posejdon”, Fudbalski savez opštine Paraćin, Sportsko udruženje “Borac 1950” Bošnjane, Fudbalske klubove “BSK Buljane”, “Istok 63” iz Plane, “Razvitak” iz Mirilovca, Kik boks klub “Balkan hero” Paraćin i Streljački klub “SFS Borac”. Saglasnost je data i na izveštaj Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, o usvajanju revidiranog predloga godišnjeg Programa Gimnastičkog kluba “Paraćin”, za 2021. godinu.

PN INFO