Danas je u Paraćinu održana pokazna vežba odbrane od poplava. Ovom manifestacijom je obeležen završetak radova na uređenju korita Crnice i zaštite od budućih poplava.

Manifestaciji su prisutvovali Njegova Ekselencija Sem Fabrici, šef delegacije EU u Srbiji, Njegova Ekslelencija Nikolaus Luteroti, ambasador Austrije, direktor Srbijavode Goran Puzović, pomoćnica direktora Kancelarije za javna ulaganja Neda Malović i zvaničici Opštine Paraćin. Visoke zvanice su u ime Opštine Paraćin dočekali Vladmir Milićević i narodni poslanik Predrag Milošević.

Vrednost opreme i izvedenih radova, koji su finansirani ovim projektom, iznosi 4,25 miliona evra. Izgrađeno je 3,8km zaštitnih betonskih zidova, postavljena su ležišta za montažu mobilne opreme a u samom gradu je izrađena nova kineta kojom je ubrzan protok vode. Takođe, kompletno je regulisan deo toka Crnice kroz Glavicu, koja je pretrpela ogromnu štetu u poplavi 2014.

Pored regulisanja korita Crnice na delu tok kroz grad, izgrađene su četiri bujične pregrade: Grza, Slemenski potok, Suvara i Jeremijski potok. Ove pregrade imaju zadatak da zaustave jake bujice i nanos mulja i blata nizvodno od samih pregrada.

PN INFO