Na glavnom mostu u ul. Kralja Petra I iz pravca opštine ka centru (kod semafora) došlo je do oštećenja dela zaštitnog poklopca za odbranu od poplava. Ekipa JP Direkcije za izgradnju postavila je odgovarajuću signalizaciju. Ovlašćena firma koja izvodi radove u utorak će uz intervenciju saobracajne policije ankerisati zaštitni poklopac.

Izvor: FB strana Direkcije za izgradnju

PN INFO