Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i uz podršku projekta „Srbija i EU – Oprema za privredu“ koji finansira Evropska unija, dodeljuje bespovratna sredstva mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama.

Ukupna bespovratna sredstva iznose oko 3,1 milijardu dinara.

Ministarstvo privrede obezbedilo je iznos od 1,9 milijardi dinara, a Evropska unija bespovratna sredstva i tehničku podršku za sprovođenje projekta u ukupnom iznosu od 11 miliona evra.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijama:

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A. D. Beograd
BANCA INTESA A.D. Beograd
OTP BANKA Srbija A.D. Novi Sad
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. Beograd
ERSTE BANK A.D. Novi Sad
EUROBANK DIREKTNA A.D. Beograd
INTESA LEASING DOO Beograd
UNICREDIT LEASING Srbija doo Beograd

Privredni subjekti koji ispune uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% od neto vrednosti opreme koja se nabavlja. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanija uključenih u sprovođenje ovog Programa.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit odnosno finansijski lizing, predaju se ili dostavljaju elektronski u jednoj od ekspozitura/filijala poslovnih banaka i lizing kompanija koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Više informacija na sledećem linku.

Foto: People meeting photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

PN INFO