Povodom 28. jula, dana formiranja Paraćinsko-Ćuprijsko-Rudarske Partizanske Čete, vence su kod spomen doma u Šaludovcu položili predstavnici SUBNOR-a, a u ime Opštine Paraćin, venac je položio Saša Ružić, član Opštinskog veća.

Ova četa je formirana 1941. godine sa zadatkom borbe protiv nacističkog okupatora. Borci ove čete koji su bili zarodbljeni od strane Nemaca, streljani su u Ćupriji 29. septembra te godine, dok su se preostali borci povlačili preko Juhora i odlazili u druge partizanske odrede.

PN INFO