Od 15. septembra do 15. oktobra vlasnici nelegalnih objekata imaju mogućnost da se prijave za priključenje nelegalno izgrađenih objekata na vodovodnu, kanalizacionu i niskonaponsku mrežu. Pravo na ovo priključenje imaju vlasnici objekata koji prilažu dokaz da se radi o postojećem završenom objektu, da on jeste vlasnik te nepokretnosti, da u vlasništvu ima samo jednu nepokretnost i da u njoj živi. Priključenje je moguće samo za jedan objekat, odnosno jedan stan istog vlasnika.

Dokumenta koja su potrebna za podnošenje zahteva su očitana lična karta vlasnika i članova njegovog domaćinstva, geodetski snimak objekta, kao i jedan od dokaza među kojima su ugovori o kupovini ili izgradnji stana, odnosno porodične stambene zgrade, o kupovini objekta u izgradnji, o suinvestiranju prilikom izgradnje objekta, o zajedničkoj izgradnji ili Ugovor o poklonu. Kao dokaz, može biti i Ugovor sa stambenom zajednicom o pretvaranju zajedničkih prostorija u stan, Pravnosnažno rešenje o nasleđivanju, Pravosnažna sudska presuda, Ugovor o dugoročnom stambenom kreditu za kupovinu nepokretnosti ili nepokretnosti u izgradnji, kao i druga isprava ili odluka nadležnog organa kojom se dokazuje pravo svojine na nepokretnosti. Za objekte izgrađene bez građevinske dozvole dostavlja se dokaz da je pokrenut postupak ozakonjenja, overena izjava ili drugi dokaz da je objekat izgrađen i da se koristi za stanovanje u slučaju da nije pokrenut postupak ozakonjenja.

Ova mogućnost se ne odnosi na poslovne objekte, niti na investitore koji su nelegalno gradili i objekte nisu priključili na komunalnu infrastrukturu.

Nadležni organ je dužan da u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva izda obaveštenje o ispunjenosti uslova za privremeno priključenje i da ako postoje uslovi za privremeno priključenje, nadležni organ o tome obaveštava privredno društvo, odnosno komunalno preduzeće, dok ako nadležni organ utvrdi da nisu ispunjeni pravni uslovi propisani ovom uredbom, o tome obaveštava vlasnika, odnosno stambenu zajednicu.Privredno društvo, komunalno preduzeće, dužno je da odmah po prijemu obaveštenja od opštine ili grada započne postupak utvrđivanja tehničkih uslova za privremeno priključenje, a ukoliko nisu ispunjeni tehnički uslovi, obaveštava vlasnika objekta i opštinu.

Zahtevi za privremeno priključenje na sve infrastrukturne mreže ili na pojedinačnu mrežu, podnose se do 15. oktobra u zgradi opštine. Sve neophodne informacije građani mogu dobiti na kontakt telefon 035/563-601, preko lokala 146 i 147.

Foto: Image by Freepik

PN INFO