Svake godine tokom novogodišnjih praznika veliki broj ljudi bude povredjen usled upotrebe petardi. Polovinu povredjenih predstavljaju deca i mladi. Veliki problem je prodaja pirotehničkih sredstava koja se dešava i na dozvoljenim i na nedozvoljenim mestima,pa su i lako dostupna deci.

Petarde mogu dovesti do ozbiljnih povreda(najčešće prstiju,šake,lica i oka)kao i opekotina. Stvaraju buku,smetaju osobama sa autizmom,mogu izazvati požar,a smetaju i kućnim ljubimcima i životinjama koje doživljavaju stres,strah,a veliki broj njih ugine od srčanog udara. U cilju sprečavanja nemilih dogadjaja,neophodno je podizanje svesti o opasnostima od upotrebe petardi i ukazivanje na posledice koje mogu biti ozbiljne.

CENTAR ZA BEZBEDNOST,ISTRAGE I ODBRANU DBA APELUJE NA SVE GRADJANE A PRVENSTVENO NA DECU I MLADE DA JE PETARDA OPASNA IGRAČKA.
NE ZABORAVITE,JEDAN TRENUTAK NEPAŽNJE VAM MOŽE ZAUVEK PROMENITI ŽIVOT.
NE RIZIKUJTE.

PN INFO