Predstavnici Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA prisustvovali radnom sastanku na temu povučenog nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima u organizaciji MUP Srbije koji je održan na Kriminalističko Policijskom Univerzitetu. Pored našeg DBA učešće su uzeli i drugi predstavnici organizacija civilnog sektora, policijskih Sindikata a bio je prisutan i predstavnik Udruženja tužilaca kao i predstavnik kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Predstavnici MUP-a u uvodnom delu upoznali su prisutne sa temom sastanka, odnosno idejom da se sve organizacije uključe u rad kako bi problematične članove ovog zakona rešavali zajednički. Dali su racionalna objašnjenja pojedinih članova zakona koje su neke organizacije i političari zlonamerno tumačili i pokušali da naprave zabunu kod građana.

Pojedine organizacije su uglavnom imale primedbe koje nisu realne. Smeta im video nadzor, smetaju im ovlašćenja policije, a nekima smeta i naziv naše organizacije, jer kako je jedan od prisutnih rekao „DBA ga podseća na VBA ili na neku tajnu službu te bi i naziv DBA trebalo zabraniti, jer građani Srbije su laici i mogu se dovesti u zabludu“. Naime, ovako zlonamerne komentare smo i očekivali jer su već u medijima pojedinci napadali našu organizaciju. Pored toga, organizacije koje su napadale nacrt zakona na policajce gledaju kao na nekakve nasilnike, mučitelje, kriminalce, jer njihove kritike se uglanom zasnivaju na tome da će policajci kršiti zakon, te su čak predlagali da postoji video nadzor u hodnicima i kancelarijama kako bi se nadgledala policija, ali zamislite, smeta im video nadzor koji bi bio instaliran na javnim mestima.

Centar za bezbednost, istrage i odbranu DBA smatra da je organizovanje ovakvih sastanaka dobro i da bi se ovakva praksa, uvažavanja civilnog sektora od strane ministarstva, pokazala veoma korisnom i dobrom. Kako je predviđeno da se sastanci i dalje održavaju, DBA će delegirati predstavnike na sledećim sastancima. Koliko se sindikati MUP-a interesuju za nacrt zakona pokazuje činjenica da su bili predstavnici samo četiri Sindikata.

DBA smatra da nacrt zakona nije trebalo povlačiti. Ne smatramo da je nacrt bio savršen, ali mišljenja smo da je dobar kao temelj na kojem može da se radi. Postoje nedostaci, ali sve je to moglo da se „ispegla“ veoma lako. Biometrijski video nadzor je nešto što je naša organizacija podržala jer smatramo da nam je bezbednost građana važna a takav vid nadzora doprineo bi boljoj bezbednosti. Nama taj deo zakona nije poroblematičan. Postavili smo pitanje i dali predlog da se, po uzoru na službenu značku i legitimaciju, zaštiti i policijska uniforma, a dali smo i predlog da se zaštiti identitet policajaca koji rade u specijalnim jedinicama policije i SBPOK-u, odnosno da ni novinari ne mogu da objavljuju njihov identitet. Pored toga, imali smo primedbu da policajci prema nacrtu zakona veoma lako mogu da ostanu bez posla, predstavnici MUP-a rekli su da su taj deo ispravili uz pomoć Sindikata.

Sve vreme sastanka činilo se kao da se predstavnici MUP-a pravdaju organizacijama koje su napadale MUP, ministra i nacrt zakona. Čak se činilo i da se tim organizacijama više daje pažnja, odnosno, kako je rekao predstavnik DBA, Stevan Đokić „Petnaest naših organizacija poslednjih nekoliko meseci pokušava da ostvari kontakt i zakaže sastanak sa predstavnicima MUP-a, nismo dobili odgovor, a kada neke organizacije suptilno iznesu pretnju MUP-u, odmah im se poklanja pažnja i dogovaraju sastanci“. Da li će ovo i dalje biti praksa, iskreno se nadamo da neće i da će sve organizacije podjednako biti uvažene.

PN INFO