Podsećamo sve privredne subjekte koji prihvataju isplatu direktnih davanja u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, da 5. maja 2021. godine ističe rok za podnošenje pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima za obračunski period mart 2021. godine kao i posebne izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja na portalu Poreske uprave, za direktna davanja čija uplata će biti izvršena u maju 2021. godine.
Privredni subjekt koji u propisanom roku ne popuni posebnu izjavu na portalu Poreske uprave neće ostvariti pravo na direktna davanja bez obzira na to da li je podneta pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima za obračunski period mart 2021. godine.
Napominjemo da privrednim subjektima koji ne podnose pojedinačnu poresku prijavu o obračunatim porezima i doprinosima, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.
Više informacija, poreski obveznici mogu naći na sajtu Poreske uprave Republike Srbije. Takođe, mogu se obratiti Кontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700-700 007 i 011-33 10 111, kao i neposredno informisati na šalterima „Vaš poreznik“ u 37 filijala širom Srbije.

PN INFO