Centar za socijalni rad “Paraćin”, danas je posetio državni sekretar u MINRZS – Zoran Rajović.

Govoreći o primeni novih softverskih rešenja, SOZIS-u i registru Socijalna karta, državni sekretar je pohvalio rad ovog Centra, koji od samog početka efektivno koristi nove operativne sisteme i istakao da će nadležno Ministarstvo nastaviti sa pružanjem materijalne i moralne podrške Centru u daljem radu, a sve u interesu unapređenja kvaliteta usluga socijalne zaštite.

Na početku posete, Rajović se sastao sa predsednikom opštine Paraćin Vladimirom Milićevićem i direktorkom Aleksandrom Antić u zgradi opštinske uprave a kasnije je posetio Centar za socijalni rad i razgovarao sa zaposlenima.

PN INFO