U organizaciji Zavičajnog muzeja i u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Кragujevca i Filozofskim fakultetom u Beogradu, započela su arheološka iskopavanja srednjovekovnog grada Petrusa na Čokoće brdu. Za ovu godinu istraživanja će biti koncentrisana na prostor Citadele, odnosno velike građevine koju su raniji istraživači nazivali “dvorana”. Istraživanja su za kratko vreme već donela zanimljive rezultate.

PN INFO