Dobrovoljno vatrogasno društvo Paraćin je na konkursu Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo jako vrednu opremu, koja će članovima Operativne jedinice biti od koristi prilikom vršenja njihovih zaduženja. Paraćinski dobrovoljni vatrogasci su učestvovali u akciji gašenja deponije u letnjim mesecima ali su, zajedno sa Crvenim krstom, bili učesnici zajedničkih akcija.

Ove godine je ova organizacija postala bogatija za vatrogasni kamion TAM, takođe dobijenim od strane Ministarstva unutrašnji poslova a DVD paraćin još raspolaže i sa terenskim vozilom Lada Niva ali i potpuno novom auto prikolicom. Broj članova DVD Paraćin je u stalnom porastu pa će uskoro i određen broj novih članova proći stručno-specijalističku obuku, koja je uslov da dobrovoljni vatrogasci učestvuju u akcijama.

Treba napomenuti da je Opština Paraćin budžetom za narednu godinu predvidela milion dinara za ovu organizaciju.

PN INFO