Od noćas ekipe zimskog održavanja puteva konstantno rade na obezbeđivanju prohodnosti opštinsih puteva i ulica. Na terenu je deset vozila koja pročišćavaju puteve i ulice prvog prioriteta u gradu i koji su prohodni uz otežano kretanje prema mestima Zabrega, Popovac, Stubica, Plana, Кlačevica, Buljane.

Na pojedinim deonicama može se javiti potreba za postavljanjem lanaca pa su vozači dužni da ih koriste. Apeluje se da vlasnici vozila hitno uklone nepropisno parkirana vozila sa kolovoza kako bi mehanizacija nesmetano mogla da prolazi. Apeluje se na vlasnike lokala i vlasnike nepokretnosti da izvrše čišćenje snega na trotoaru ispred svojih objekata. Ekipe će i u toku dana i noći biti aktivne i sprovoditi čišćenje snega prema Planu zimskog održavanja.

Uprava za investicije i JP Direkcija za izgradnju opštine Paraćin

PN INFO