Opština Paraćin objavila je javni poziv namenjen najugroženijim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije za podnošenje prijava za dodelu pomoći u ogrevnom drvetu. Sve informacije i potrebni obrazac mogu se dobiti u Povereništvu Komesarijata za izbeglice i migracije opštine Paraćin, kancelarija broj 7 u zgradi Opštine, a rok za konkurisanje je do 8. decembra.

Image by Freepik

PN INFO