Srpsku delegaciju u kojoj su predsednik opštine Paraćin, Vladimir Milićević, predstavnici hotelskog, transportnog i restoranskog biznisa, predstavnici Sistema višeg i stručnog obrazovanja Srbije, koja boravi u Sankt Peterburgu, juče je primila i predsednica Odbora za obrazovanje, Natalija Putilovskaja, a na ovom sastanku se razgovaralo o saradnji u stručnom i školskom obrazovanju, gde za razmenu iskustava u ovoj oblasti ima interesovanja sa obe strane. Aktuelna epidemijska situacija ne dozvoljava realizaciju koncipiranih projekata. Stranke su se na sastanku složile da nastave lične kontakte i da se dalja saradnja u oblasti školstva i obrazovanja, kao što je razmena učenika i studenata, nastavi po okončanju pandemije. Osim toga, na ovom sastanku je bilo reči o perspektivama nastave srpskog jezika u školama u Sankt Peterburgu i zaključivanju novih direktnih sporazuma o saradnji obrazovnih institucija u Sankt Peterburgu i Srbiji.

Izvor: paracin.rs

PN INFO