JP „SRBIJAGAS“ obaveštava potrošače u Paraćinu da će zbog izvođenja radova na gasnim objektima Radne jedinice “Transport” Beograd, u sredu, 30.08.2023. godine, u vremenu od 07:00 do 22:00 časa, doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa za potrošače koji se prirodnim gasom snabdevaju sa GMRS “PARAĆIN”.

Bez redovne isporuke gasa ostaće svi kupci na javnom snabdevanju – domaćinstva i pravna lica u Paraćinu. Operator transportnog sistema je o ovim radovima obavestio Operatora distributivnog sistema: ODS JP “SRBIJAGAS”

JP Srbijagas-ODS (Operator distributivnog sistema) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa, obavestio korisnike distributivnog sistema, koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.

Očekivani završetak radova i prestanak kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa je u sredu, 30.08.2023. godine do 22:00 časa, nakon čega će Srbijagas nastaviti sa redovnom isporukom gasa.

PN INFO