Građani koji ne izmiruju blagovremeno dospele obaveze prema JP ”Vodovo” mogu ovih dana da očekuju opomene pred isključenje sa vodovodne mreže. Potrošači imaju rok od mesec dana od dana prijema opomene da dug izmire.

Iz JP ”Vodovod” napominju da troškove isključenja sa mreže takođe snosi korisnik, te da će mu isti biti naplaćeni prilikom ponovnog priključenja. Dugovani iznos potrošači mogu platiti i na više mesečnih rata.

PN INFO