default

Sektor za hidrometeorološki sistem rane najave i vazduhoplovnu meteorologiju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, izdao je upozorenje da je u ponedeljak, 19. i utorak, 20. jula, usled obilnih padavina, moguć kratkotrajni nagli porast vodostaja sa manjim lokalnim izlivanjima, na manjim bujičnim vodotokovima na slivovima reka u Pomoravlju, među kojima je i Crnica. Imajući u vidu ovo upozorenje, u cilju smanjenja rizika od katastrofa, Štab za vanredne situacije opštine Paraćin, uveo je pripravnosti svih nadležnih komunalnih službi – Javnog komunalnog preduzeća, Vodovoda, Direkcije za izgradnju i ostalih subjekata osposobljenih za reagovanje u takvim situacijama, pošto u narednom periodu, postoji mogućnost njihovog angažovanja. Nadležne inspekcijske i komunalne službe preventivno obilaze kritične lokacije na vodotokovima drugog reda, kao što su propusti i mostovi, kako bi se na osnovu sagledavanja stanja na terenu, preduzele potrebne mere na sprečavanju zagušenja proticajnih profila na vodotokovima i preduzele adekvatne mere na otklanjanju uočenih nedostataka. Štab koordinira sa teritorijalno nadležnim vodoprivrednim preduzećem, a na građane apeluje da se, u cilju lične i bezbednosti svoje imovine, ponašaju u skladu sa izdatim upozorenjima.

Izvor: paracin.rs

PN INFO