Dana 13.5 po saopštenju Elektrodistribucije Paraćin, u periodu od 9 do 12 časova,zbog planiranih radova bez električne energije će biti potrošači u Gornjem Vidovu koji se napajaju iz TS 10/0,4 kV Gornje Vidovo 2 kod škole i iz TS 10/0,4 kV Gornje Vidovo 3. Takođe, istog dana, u periodu od 9 do 10 časova, bez električne energije će biti potrošači u Popovcu koji se napajaju iz TS 10/0,4 kV Popovac 1, u delu sela prema crkvi.

Dana 14.5, u periodu od 10 do 13 časova, bez električne energije će biti potrošači u selima Busilovac, Golubovac, Lebina, Mirilovac i potrošači koji se napajaju iz TS Čukara 2.

PN INFO