Ilustracija. Izvor: vs.rs

Štab za vanredne situacije opštine Paraćin obavestio je da će 6. i 7. oktobra, od 8 do 20 sati, na Pasuljanskim livadama biti realizovane aktivnosti Vojske Srbije u zonama jedan i dva, te da će za saobraćaj biti zatvoren put: Sisevac – Velika Papratna – Pasuljanske livade – Tršlan Bare – Mala Brezovnica i Resavica – Nekudovo. U navedenom periodu i vremenu u zoni opasnog područja biće zabranjeno kretanje a granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, dok će na prilaznim putevima biti postavljeni stražari, čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Završetak gađanja biće označen skidanjem barjaka i povlačenjem stražara. Ukoliko građani nakon završetka vežbe naiđu na neeksplodirana sredstva o tome moraju obavestiti najbliže organe Policije ili najbližu Komandu Vojske Srbije.

Izvor: paracin.rs
Foto: Ilustracija, Izvor: vs.rs

PN INFO