U okviru prve faze jednog od redovnih godišnjih poslova koji se obavljaju preko Direkcije za izgradnju, na saobraćajnicama u gradu vrši se obeležavanje horizontalne saobraćajne signalizacije.

PN INFO