Na 112. sednici, Opštinsko veće je utvrdilo i uputilo Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje Odluku Nadzornog odbora “Vodovoda” o kreditnom zaduženju, kao i Program poslovanja sa finansijskim planom ovog javnog preduzeća, za 2022. godinu.

Kako je na sednici obrazložio direktor “Vodovoda”, Aleksandar Radivojević, vozni park preduzeća je u lošem stanju i odluka o kreditnom zaduženju se donosi u cilju povećanja tehničke opremljenosti, kao i za potrebe finansiranja obrtnih sredstava, u iznosu od 15,5 miliona dinara, a podrazumeva i okvir za obezbeđenje bankarskih garancija radi učešća u tenderima, u iznosu od 3 miliona dinara. Kreditno zaduženje u iznosu od 6 miliona 450 hiljada dinara odnosi se na nabavku dva vozila, lakog teretnog i vozila putara, dok se ostatak od 9 miliona 53 hiljade dinara odnosi na revolving kredit koji će se koristiti za finansiranje obrtnih sredstava. Direktor “Vodovoda” je rekao da očekuje da će preduzeće uspeti da nova vozila kupi iz sopstvenih sredstava, kao što je to učinjeno i ove godine i da neće morati da povlači kreditna sredstva, da je kredit krajnja solucija i da ovakva odluka pruža neku vrstu sigurnosti u poslovanju. Kada je reč o planu rada za narednu godinu najbitnije je da nije planirano povećanje cena, a da će sve aktivnosti biti usmerene na to da svi stanovnici opštine Paraćin imaju redovno snabdevanje zdravstveno ispravnom vodom, kao i mogućnost priključenja na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Sa iste sednice, veće je Skupštini na razmatranje i odlučivanje uputilo Program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2022. godinu Opštinske stambene agencije, sa odlukom Upravnog odbora. Direktor, Radomir Živković, je rekao da je agencija formirana kao neprofitna organizacija, koja ima licencu resornog ministarstva, te da se program rada za narednu, ne menja, u odnosu na ovu godinu, da se agencija finansira iz sopstvenih sredstava i da je to jedan i jedini način finansiranja, od 9 mogućih. Ta sredstva iznose oko 15 miliona dinara, od čega je najveći deo, 10 miliona, predviđen za kupovinu useljivih seoskih kuća, sa mogućnošću manjih adaptacionih radova.

Plan rada sa Planom finansiranja programskih aktivnosti Crvenog krsta za 2022. godinu, takođe je upućen Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje. Planom je i za narednu godinu predviđen budzet identičan ovogodišnjem, rekao je Zoran Islamović, sekretar paraćinskog Crvenog krsta, ali s obzirom na to da se beleži povećanje cena osnovnih životnih namirnica, vrlo je izvesno da ta sredstva neće biti dovoljna. Predsednik opštine, Vladimir Milićević je rekao da će opština obezbediti nedostajuća sredstva, kako bi se omogućio kontinuirani rad Narodne kuhinje i u 2022. godini.

Veće je potom donelo Zaključke o davanju saglasnosti na Izveštaj Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, o usvajanju usklađenih revidiranih predloga godišnjih programa za 2021. godinu Kluba košarkaša u kolicima “Tigar”, Fudbalskog saveza opštine, Organizacije sportskih ribolovaca “Mrena”, FK “Moravac” Gornje Vidovo, “Sloga” Krežbinac, “Napredak”, Drenovac i “Sloga” Donje Vidovo i Izveštaj Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta, o usvajanju revidiranih predloga godišnjih programa za 2021. godinu Saveza za školski sport i Omladinskog košarkaškog kluba “Paraćin”.

paracin.rs

PN INFO