Na 113. sednici Opštinsko veće je donelo Rešenje o prenosu sredstava budzeta koje nije moguće iskoristiti u tekuću budzetsku rezervu i rasporedu istih. Iz sredstava utvrđenih Odlukom o budzetu opštine Paraćin za 2021. godinu, prenose se sredstva u tekuću budzetsku rezervu, u ukupnom iznosu od 6 miliona 380 hiljada dinara i raspoređuju Upravi za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti, sportskim organizacijama, udruženjima i savezima i za subvencije Javnom preduzeću “Poslovni centar”.

paracin.rs

PN INFO