Na 66. sednici Opštinskog veća usvojen je Nacrt Odluke o projekcijama za realizaciju opštine Paraćin u delu planiranih prihoda i rashoda za usluge socijalne zaštite za 2021. godinu i upućen Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje. Odlukom se utvrđuju prioritetne usluge socijalne zaštite opštine Paraćin, koje će se finansirati iz sredstava namenskog transfera i izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave u 2021. godini, a na osnovu Ugovora između opštine Paraćin i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, od 31. maja ove godine. Donošenje ove odluke je neophodno jer se njome precizira usluga, konkretno je reč o usluzi “Pomoć u kući”, koja će iz namenskih transfera biti finansirana sa 6.465.230 dinara, dok je učešće opštine 875.000 dinara. Na ovoj sednici veće je dalo i saglasnost na Ugovor o donaciji.

Izvor: paracin.rs

PN INFO