Članovi Opštinskog veća usvojili su na 67. sednici Izveštaj o utrošenim finansijskim sredstvima za 2020. godinu Istorijskog arhiva “Srednje Pomoravlje”, u Jagodini, Program rada ovog arhiva za 2021. godinu i predlog Ugovora o finansiranju Istorijskog arhiva, za tekuću godinu i uputili Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje. S obzirom na to da opština Paraćin od 2002. godine ima ugovor sa Istorijskim arhivom u Jagodini, koji se bavi čuvanjem i zaštitom arhivske građe i registraturskog materijala, učešće opštine Paraćin u finansiranju arhiva, za ovu godinu, predviđeno je u iznosu od 700 hiljada dinara. Veće je potom usvojilo Izveštaj Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta o usvajanju Revidiranog predloga godišnjeg programa Saveza za školski sport opštine Paraćin za 2021. godinu. Na 67. sednici usvojen je i Predlog pravilnika o pružanju usluge “pomoć u kući”, kojim se bliže definiše pružanje te usluge.

paracin.rs

PN INFO