Na današnjoj 68. sednici Opštinsko veće usvojilo je nacrt Zaključka o ovlašćenju Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju opštine Paraćin i uputilo ga po hitnom postupku Skupštini opštine na razmatranje i odlučivanje. Takođe, po hitnom postupku Skupštini je upućen i Nacrt Odluke o ovlašćenju predsednika opštine Paraćin za davanje saglasnosti na Pravilnike o radu javnih preduzeća i ustanova, čiji je osnivač opština Paraćin.
Veće je, nakon obrazloženja, na ovoj sednici donelo i Zaključak o raspodeli sredstava između opštinskih uprava i Opštine Paraćin, a povodom sredstava koje je opština dobila Ugovorom iz Budzetskog fonda za podršku razvoju i funkcionisanju sistema lokalne samouprave, za finansiranje projekta “Prvi Biznis Hab”, u Pomoravskom okrugu, u iznosu od 4 miliona 600 hiljada dinara. Sredstva će biti raspoređena u finansijskom planu Uprave za investicije, koja će pristupiti realizaciji navedenog projekta.
Veće je donelo i rešenja o davanju saglasnosti na prve izmene Finanijskih planova MZ Stubica i MZ Raševica, preraspodelom sredstava.

Izvori foto: paracin.rs

PN INFO