Sa 78. sednice Opštinskog veća na skupštinu su, po hitnom postupku, upućeni Izveštaj o radu JP “Vodovod” za 2020. godinu, sa odlukom Nadzornog odbora, OOD 27.07.2021. godine, zatim Izveštaj o radu, odnosno Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja JKP “Paraćin” za 2020. godinu, sa odlukom Nadzornog odbora od 29.06. 2021. godine i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština, za period od 1. januara do 30. juna ove godine.

Veće je, takođe po hitnom postupku, Skupštini na odlučivanje uputilo i nacrt Odluke o stavljanju van snage Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od 14. jula ove godine, kao i nacrt Odluke o raspisivanju novog javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Paraćin.

Po hitnom postupku Skupštini je upućena i odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća o oslobađanju obaveze plaćanja dnevne kvite nedeljom, kad su u pitanju zakupci tezgi na Zelenoj pijaci. Žalbu Aleksandra Joksimovića na rešenje Odeljenja za urbanizam, veće je, nakon obrazloženja, odbilo kao neosnovanu.

Na 78. sednici doneta je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje u opštini Paraćin, da Dobrovoljno vatrogasno društvo “Paraćin” bude određeno kao takvo, kome će zadatak biti gašenje početnih požara, spasavanje iz ruševina i odbrana od poplava, navedeno je u obrazloženju.

Izvor: paracin.rs

PN INFO