Nakon obrazloženja, na 83. sednici, Opštinsko veće je Skupštini na razmatranje i usvajanje uputilo Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama opštine Paraćin.

Nakon izveštaja vršilaca dužnosti direktora i direktora, Skupštini su upućene i prve izmene i dopune Planova i programa rada, sa finansijskim planovima Doma omladine, Sportskog centra “Borac”, Zavičajnog muzeja, Pozorišta, Biblioteke, Predškolske ustanove “Bambi”, Sportskog centra “7. juli” i Kulturnog centra, za 2021. godinu. Nacrt Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata koji podstiču rad dobrovoljnih vatrogasnih društava na teritoriji opštine Paraćin, takođe, je utvrđen za Skupštinu. Veće je na ovoj sednici donelo i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Mesne zajednice Gornje Vidovo o izboru najpovoljnije ponude za davanje u zakup poslovne prostorije, nad kojom pravo korišćenja ima ta mesna zajednica. Opštinsko veće je donelo i Rešenje o postavljenju na položaj zamenika načelnika Uprave za lokalni ekonomski razvoj, javne službe i društvene delatnosti. Konkursna komisija za sprovođenje izbornog postupka po javnom konkursu je, nakon sprovedenog postupka, dostavila listu kandidata Opštinskom veću. Na konkurs se javio jedan kandidat, Snežana Popović, diplomirana pravnica iz Paraćina, koja je ispunila uslove za izbor na taj položaj. Na 83. sednici doneta su i Rešenja o rasporedu sredstava u okviru odobrenih aproprijacija za socijalnu zaštitu, srednje i osnovno obrazovanje, za 2021. godinu.

Izvor: paracin.rs

PN INFO