Nacrt Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenju budzeta opštine Paraćin za period od 1. januara do 30. septembra tekuće godine, na 96. sednici Opštinskog veća, obrazložio je načelnik Odeljenja za budzet i finansije, Slobodan Janković. On je rekao da su, nakon rebalansa, doneta i dva Rešenja o otvaranju novih aproprijacija, tako da je budzet opštine Paraćin, na dan 30. septembar, iznosio milijardu 792 miliona 258 hiljada 917 dinara, po svim izvorima finansiranja. Nakon 9 meseci budzetske 2021. godine, budzet opštine, na prihodnoj strani imao je realizaciju plana od 61,86 odsto, u 2020. u istom periodu 59,22 odsto. Ostvarenje tekućih primanja iznosilo je 67,11 odsto od plana. Objašnjavajući rashodnu stranu, Janković je rekao i da je izvršenje rashoda i izdataka u prvih devet meseci ove godine ostvareno u iznosu od 921 milion 107 hiljada 468 dinara, odnosno 54,18 odsto od plana. Nakon obrazloženja ove tačke, ona je utvrđena i upućena Skupštini opštine, na dalje razmatranje i odlučivanje.

Skupštini je na odlučivanje upućen i Izveštaj o radu, odnosno Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2020. godinu Direkcije za izgradnju, sa odlukom Nadzornog odbora, od 14. septembra ove godine.
Veće je potom usvojilo Predlog Pravilnika o izmeni i dopuni objedinjenog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskim upravama i opštinskom pravobranilaštvu.

Kao poslednju tačku današnje sednice članovi veća su razmatrali Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budzeta opštine za investicije u meru ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla na gazdinstvima i dali saglasnost da načelnik Uprave za lokalni ekonomski razvoj, donese navedeni Pravilnik.

Izvor: paracin.rs

PN INFO