Na 119. sednici Opštinsko veće je donelo Zaključak o davanju saglasnosti na Izveštaj Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u opštini Paraćin, o odbijanju Zahteva Sportskog saveza opštine Paraćin da se neutrošena sredstva iz ove godine, u iznosu od nešto više od 16 hiljada dinara, prebace u narednu godinu, u skladu sa Pravilnikom. Ovo je bila ujedno i poslednja sednica Opštinskog veća, u ovoj godini.

paracin.rs

PN INFO