Danas je održana sednica Privrednog saveta opštine Paraćin, na kojoj je Plan kapitalnih investicija za period od 2022. do 2027. godine, predstavljen članovima saveta.

Prema rečima Marije Milenković, koordinatora Tima za izradu Plana kapitalnih investicija u opštini Paraćin, za 39 kapitalnih projekata u toku je javna rasprava, tako da svi zainteresovani privredni subjekti i građani mogu dostaviti svoje predloge i sugestije do 26. jula.

Predsednik opštine Paraćin, Vladimir Milićević, ovom prilikom je istakao prioritetnu važnost kapitalnih projekata koji se odnose na rekonstrukciju mostova, kompletnu rekonstrukciju osnovne škole “Radoje Domanović”, izgradnju kanalizacione mreže i novih postrojenja za otpadne vode, Projekat “Čista Srbija” za zaštitu životne sredine, izgradnju vodovodne mreže u seoskim mesnim zajednicama, Muzej staklarstva – pored ostalih kapitalnih projekata čija realizacija je planirana u narednom periodu. Sastanak Privrednog saveta održan je u prostorijama Regionalnog inovacionog start ap centra.

PN INFO