Opština Paraćin raspisala je javni konkurs za dodelu sredstava namenjenih za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budzeta opštine Paraćin u 2023. godini u iznosu od 3 miliona 500 hiljada dinara. Sredstva za finansiranje i sufinansiranje ovih projekata opredeljuju se Odlukom o budzetu opštine Paraćin za 2023. godinu.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište, odnosno prebivalište na teritoriji opštine Paraćin, u skladu sa Zakonom, osim ustanova kulture shodno članu 74 Zakona o kulturi. Konkurs se odnosi na projekte u kulturi kao i projekte umetničkih, odnosno stručnih istraživanja u kulturi. U oglasu koji je objavljen na zvaničnoj internet stranici Opštine Paraćin navedeni su svi dodatni detalji konkursa. Konkurs traje do 8. marta 2023. godine.

Dokumentaciju za prijavu na konkurs možete pronaći na OVOM linku.

paracin.rs

PN INFO