Paraćin je danas posetila delegacija Vlade Švajcarske konfederacije u sklopu obilaska radova na izgradnji mostova, koji se realizuju uz pomoć i podršku Švajcarske, Republike Srbije odnosno resornog ministarstva.

Nakon projekcije video materijala odnosno prezentacije vezane za događaje u toku poplava u maju 2014. godine i pripremu i početak radova na izgradnji sistema za odbranu i zaštitu Paraćina od velikih voda Crnice, zvaničnici su obišli drumski most u izgradnji u ulici Bore Petrovića i gradilište pešačkog mosta kod Regionalnog inovacionog centra. Zvaničnici su na kraju obišli i gradilište postavljenog pešačkog mosta u neposrednoj blizini bazena “Prestiž” gde je u toku izgradnja pristupnih saobraćajnica i zaštitnih betonskih ograda.

Foto: I. Milanović/PN Info

PN INFO