Popisivanje poljoprivrednih gazdinstava počelo je prvog oktobra i trajaće do 15. decembra. Realizacija Popisa poljoprivrede za 2023. godinu, obezbediće kontinuitet u prikupljanju strukturnih podataka iz oblasti poljoprivrede. Popis poljoprivrede 2023., priprema, organizuje i sprovodi Republički zavod za statistiku, u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. godine i u okviru projekta pretpristupnih fondova Evropske unije IPA 2018. Prikupljeni podaci oslikaće stanje u poljoprivredi i kao sumarni koristiće se za statističke analize koje će omogućiti donošenje odgovarajućih odluka za podršku poljoprivrednoj proizvodnji i njenom razvoju.

Osnovni ciljevi Popisa su:

-Kontinuitet u obezbeđivanju sveobuhvatnog, međunarodno uporedivog, pregleda strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede,
-Proizvodnja statističkih podataka potrebnih za kreiranje održive agrarne politike,
-Ažuriranje Statističkog registra poljoprivrednih gazdinstava, koji obezbeđuje okvir za sprovođenje redovnih statističkih istraživanja usklađenih sa međunarodnim standardima, koja, zajedno sa strukturnim istraživanjima, predstavljaju okosnicu sistema statistike poljoprivrede.

U Popisu će biti popisana:

-Porodična poljoprivredna gazdinstva,
-Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani da pretežno obavljaju delatnosti poljoprivredne proizvodnje,
-Privredna društva, zemljoradničke zadruge, drugi oblici organizovanja sa statusom pravnog lica i preduzetnici registrovani u drugoj delatnosti koji imaju organizacione delove u kojima se obavlja delatnost poljoprivredne proizvodnje.

Kako se Popis sprovodi po modularnom principu, osnovna obeležja o poljoprivrednim gazdinstvima: identifikacioni podaci gazdinstva, zemljišni fond i kategorije korišćenja poljoprivrednog zemljišta, podaci o radnoj snazi i podaci o broju stoke prikupljaju se potpunim obuhvatom jedinica posmatranja. Podaci o organskoj proizvodnji biće preuzeti iz administrativnog izvora – evidencije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Podaci za ostala obeležja (navodnjavanje površina pod usevima, način držanja stoke, obrada i održavanje zemljišta, upotreba đubriva, poljoprivredni objekti, mehanizacija i oprema) biće prikupljeni na uzorku.

Kao neposredni izvršioci u Popisu radiće 253 opštinska koordinatora i 2 842 popisivača.

Pojedine poslove pripreme, organizacije i sprovođenja popisa porodičnih gazdinstava na teritoriji opština i gradova RZS obavlja preko popisnih komisija koje su imenovane u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave.

U obavljanju pojedinih poslova u vezi s Popisom, pored RZS-a uključeno je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Od 28. septembra do 15. decembra 2023. godine u RZS-u je organizovan rad info-centra sa zadatkom da pruža sve neophodne informacije stanovništvu putem besplatne telefonske linije: 0800 444 005

Na veb-sajtu Popisa popispoljoprivrede.stat.gov.rs mogu se naći sve bitne informacije, kao i pripremljeni metodološki materijali za sprovođenje Popisa.

Izvor: opština Paraćin, popispoljoprivrede.stat.gov.rs

PN INFO