U sredu 30.11.2022. na Kriminalističko Policijskom Univerzitetu u Zemunu održan je sedmi po redu sastanak u vezi Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima.

Obrađivala se procena uticaja obrade biometrijskih podataka sistemom video nadzora na prava i slobode građana.

Razmatrani su predlozi i sugestije koje su organizacije civilnog sektora bezbednosti dostavile MUP. Moramo da naglasimo da su neki od predloga organizacija civilnog sektora bezbednosti usvojeni, što nas je obradovalo, jer smo uvek isticali da nam je neophodna bolja saradnja između MUP i civilnog sektora bezbednosti.

Pored Centra DBA sastanku su prisustvovali predstavnici policijskih sindikata, predstavnici Internacionalne Policijske Organizacije IPO i druge organizacije civilnog sektora bezbednosti.

Iz Centra DBA kažu da je ovaj sastanak bio konstruktivan, dosta se uradilo da se biometrijski video nadzor približi građanima, da se ne pravi “bauk” od njega. Čak su i pojedine organizacije koje su do sada bile protiv ovog Nacrta Zakona, “spustile loptu”, počele racionalno da razmišljaju i sagledavaju situaciju u celosti.

Centar DBA će prisustvovati i sledećem sastanku sa svojim predstavnicima.

PN INFO