U cilju rešavanja problema, a vezano za ostvarivanja prava i usluga iz domena socijalne zaštite, organizovan je prijem stranaka u prostorijama Centra za socijalni rad.

Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti opštine Paraćin, utvrđena su nova prava, i to: pravo na novčanu pomoć penzionerima u stanju socijalne potrebe, koji to pravo mogu ostvariti 4 puta godišnje, kao i pravo na užinu u đačkoj kuhinji, čija se realizacija planira od septembra meseca tekuće godine.

U okviru prava na jednokratnu novčanu pomoć, uvedena je i mogućnost nabavke ogreva. U zavisnosti od opredeljenih namenskih transfera, realizuju se usluge socijalne zaštite, pa će i ove godine, jedna od usluga biti pomoć u kući ili lični pratilac deteta.

Iz Dnevnog boravka upućen je javni poziv za upis dece sa smetnjama u razvoju. Prostorije dnevnog boravka u kojima se vrši upis nalaze se u Ulici Dimitrija Marjanovića bb. Prema rečima, direktorke Aleksandre Antić, u narednom periodu će jednom mesečno, svakog meseca, biti organizovani ovakvi prijemi.

Foto: I. Milanović/PN Info

PN INFO