Od ponedeljka 12. septembra kreće održavanje Zborova građana u seoskim mesnim zajednicama. Zborovi građana će se održavati po sledećem rasporedu:

  • 12.9- Potočac, Raševica, Svojnovo
  • 13.9- Čepure, Šavac
  • 17.9- Striža, Donje Vidovo, Trešnjevica
  • 19.9- Gornje Vidovo, Sikirica, Drenovac
  • 20.9- Ratare, Lebina, Mirilovac
  • 21.9- Krežbinac, Busilovac, Golubovac
  • 22.9- Izvor, Klačevica, Donja Mutnica
  • 24.9- Gornja Mutnica, Šaludovac, Buljane, Popovac
  • 28.9- Lešje, Plana, Davidovac, Glavica
  • 29.9- Stubica, Zabrega, Bošnjane

 

PN INFO