Republički referendum raspisan za 16. januar 2022. godine sprovodi se na osnovu Odluke o raspisivanju republičkog referenduma, radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije i Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi. Građani će se izjašnjavati o tome da li su za promenu Ustava Republike Srbije zaokruživanjem jedne od dve ponuđene opcije: DA ili NE.

Organi za sprovođenje referenduma su Republička izborna komisija i Izborna komisija opštine. U opštini Paraćin referendum će se sprovoditi na 55 glasačkih mesta i sva su u objektima koji su u javnoj svojini opštine (kao i na prethodnim izborima). Promenjena je adresa jedino za biračka mesta broj 5 i 6, koja su ranije bila u zgradi Opštinske uprave, sada su izmeštena u Halu sportova. Glasačka mesta će u nedelju, 16. januara, biti otvorena 7 do 20 sati. Ukupan broj glasača upisanih u birački spisak za teritoriju opštine Paraćin, koji mogu da glasaju na republičkom referendumu je 47.489.

Glasači koji nisu u mogućnosti da dođu na glasačko mesto (nepokretni ili stara lica) mogu da podnesu zahtev Izbornoj komisiji opštine Paraćin za glasanje van glasačkog mesta, 14. i 15. januara, od 8 do 20 sati, putem telefona 035/570-853, kao i na sam dan održavanja referenduma, do 11 sati, kada mogu da se jave Izbornoj komisiji ili glasačkom odboru.

paracin.rs

PN INFO