Saopštenje OIK-a prenosimo u celosti:

Rešenjem OIK Paraćin br 013-61/2023-II od 22.11.2023. odbijeno je proglašenje izborne liste UJEDINjENA OPOZICIJA – Paraćinci protiv pljačke, nestručnosti i nasilja- prof Bojan Jovanović koju je podnela istoimena grupa građana. U postupku odlučivanja po podnetoj listi dana 21.11.2023. godine donet je zaključak kojim je navedenoj grupi građana naloženo da ispravi nedostatke vezane za zaključeni sporazum o osnivanju grupe građana, tehničke greške u vidu pogrešno unetih matičnih brojeva kao i da dostavi dovoljan broj overenih izjava birača kao i saglasnosti kandidata na izbornoj listi.

Ukazujemo na 2 jako bitne činjenice vezane za zaključak kojim je naloženo ispravljanje nepravilnosti:

1. Osim tehničkih manjkavosti sporazuma o osnivanju grupe građana isti nije sadržao bitne elemente sporazuma propisane članom 65 st 2 Zakona. Nedostajući bitni elemnti su:
– DATUM ZAKLjUČENjA SPORAZUMA O OSNIVANjU GRUPE GRAĐANA (neophodan element kako bi se utvrdilo kada je grupa građana obrazovana)
– I MEJL ADRESA I BR TELEFONA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE KAKO BI MOGAO DA KOMUNICIRA SA AGENCIJOM ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE
2. Navedeni zaključak sa svim nalozima među kojima je i nalog da se dostave nove izjave boraca o podršci listi usvojen je JEDNOGLASNO što znači da su za isti glasali i Jovica Rajić i Milan Milojević koji su inače i osnivači grupe građana čija je lista odbijena. Dakle nije bilo primedbi na zaključak čak ni od strane osnivača grupe građana što po našem mišljenu nedvosmisleno ukazuje na to da je isti ispravan.

Kako grupa građana UJEDINjENA OPOZICIJA – Paraćinci protiv pljačke, nestručnosti i nasilja- prof Bojan Jovanović nije postupila po nalozima iz zaključka za koji su, još jednom napominjemo, glasali i osnivači pomenute grupe. Opštinska izborna komisija nije imala drugi izbor već je morala da postupi u skladu sa zakonom i odbije proglašenje navedene liste.

Želja je Opštinske izborne komisije da izbori budu praznik demokratije i prilika da se u korektnoj atmosferi razmene političke ideje i suoče politički programi te da pobedi onaj ko zadobije najveće poverenje birača.

Obaveza je izborne komisije da postupa u skladu sa zakonom i omogući da se to i ostvari. S tim u vezi OIK Paraćin donela je navedeno rešenje.

PN INFO