Na današnji dan, pre sedam godina, Paraćin je zadesila poplava. Hiljade objekata su bili pod vodom, mnogo ljudi je moralo da napusti svoje domove, pod vodom su bila mnoga preduzeća i ustanove. I danas se Paraćinci sa tugom sećaju tih dana.

Zajedničkim angažovanjem države, lokalne samouprave, resornih ministarstava, javnih preduzeća i međunarodnih organizacija, danas naš grad ima izgrađen kompletan sistem za zaštitu od velikih voda Crnice. U samom gradu su izgrađeni zaštitni zidovi duž korita reke, postavljena je montaža za mobilnu opremu a upravo se završava i ,poslednja, četvrta bujična pregrada na Jeremijskom potoku u Sisevcu. Kompletno su završene tri pregrade: na Grzi, Slemenskom potoku i Suvari.

Foto: Bojan Petrović-Bokac
Ivan Milanović/PN Info

PN INFO