Predsednica Skupštine Opštine Paraćin Slavica Jovanović zakazala je redovnu sednicu za danas u 13 časova.

Pred odbornicima će se na 23. sednici Skupštine opštine naći obiman dnevni red: Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti, Predlog Odluke o načinu obavljanja i načinu poveravanja gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Paraćin, Predlog Odluke o rešavanju stambenih potreba izbeglica, Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti između Opštine Paraćin i Alavanja Bojana, Predlog Odluke o upravljanju pijacama, Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini opštine Paraćin i platama funkcionera i službenika na položaju. Na dnevnom redu su i Predlog Odluke o pribavljanju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnu svojinu, za potrebe uređenja površina javne namene putem razmene, Predlog Ugovora o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu putem razmene, Odluka Nadzornog odbora JP “Vodovod”, o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog eksternog revizora od 30. juna ove godine, Odluka Nadzornog odbora “Vodovoda” o raspodeli dobiti po završnom računu za 2020. godinu, Odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog eksternog revizora od 29. juna ove godine, Odluka Nadzornog odbora JKP-a o pokriću gubitka po završnom računu za 2020. godinu, Prva izmena Programa poslovanja sa finansijskim planom javnog komunalnog preduzeća za 2021. godinu, odnosno trogodišnji program poslovanja za period od 2021. do 2023. godine, sa Odlukom Nadzornog odbora, Odluka Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća o oslobađanju zakupaca tezgi na gradskoj Zelenoj pijaci, Odluka Nadzornog odbora JKP-a o usvajanju Cenovnika dezinfekcije javnih površina i Cenovnika neškodljivog uklanjanja leševa uginulih životinja, Odluka Nadzornog odbora Javnog komunalnog o usvajanju dopune Cenovnika pogrebnih usluga Radne jedinice “Groblje”, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu Direkcije za izgradnju, sa Odlukom Nadzornog odbora, zatim Odluka Nadzornog odbora Direkcije o načinu pokrića gubitka, Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2020. godinu Poslovnog centra, sa Odlukom Nadzornog odbora i Odluka Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća o načinu pokrića gubitka.
23. sednica Skupštine biće održana u sali Pozorišta, od 13 sati, uz poštovanje epidemioloških mera.

Izvor: paracin.rs

PN INFO