Slavica Jovanović, predsednica Skupštine opštine Paraćin, sazvala je za četvrtak, 16. decembar, 32. sednicu. Na dnevnom redu se nalazi Predlog Odluke o budzetu opštine Paraćin za 2022. godinu, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama i naknadama, Predlog Odluke o istupanju iz Regionalnog centra za upravljanje otpadom “Region Kraljevo”, Odluka Nadzornog odbora Javnog preduzeća “Vodovod” o promeni sedišta firme i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja, na koje se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština, za period od 1. januara do 30. septembra ove godine. Sednica Skupštine će biti održana u sali gradskog Pozorišta, od 15 sati, uz primenu protivepidemijskih mera.

paracin.rs

PN INFO