default

Na 21. sednici Skupštine opštine Paraćin, odbornici su usvojili svih 6 tačaka predloženog dnevnog reda – Predlog Izvšetaja o radu Štaba za vanredne situacije opštine Paraćin, za 2020. godinu, predlog Plana rada ovog Štaba za 2021. godinu, Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini, za potrebe uređenja površina javne namene, putem razmene, Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za sporovođenje ovog postupka, Predlog Odluke o završnom računu budzeta opštine Paraćin za 2020. godinu i Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač opština Paraćin, za period od 1. januara do 31. marta ove godine.

Izvor: paracin.rs

PN INFO