Ovih dana se u Izvoru obavljaju radovi na uređenju korita reke Grze a sve u cilju sprečavanja izlivanja reke i ugrožavanja domaćinstava u ovom selu.

Trenutno su aktuelni zemljani radovi u samom koritu dok će se kasnije izvršiti utvrđivanje obala u kamenu.

PN INFO