Trećeg dana gašenja požara na deponiji “Buljanka”, sanirano je više od dve trećine terena. Angažovana je sva postojeća mehanizacija Javnog komunalnog preduzeća, kao i sva dodatna, prema odluci Štaba za vanredne situacije, kao i vatrogasno spasilačka služba. Zbog veličine terena, lake zapaljivosti otpada i velike vrućine, nije moguće reći kada će požar biti u potpunosti ugašen, ali se ulaže maksimalan napor da to bude u što kraćem mogućem roku.

Izvor: paracin.rs

PN INFO