Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Paraćin, danas su, na osnovu Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja i Akcionog plana zapošljavanja opštine Paraćin, raspisale tri javna poziva.
Prvi je javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2021. godini. Subvencija za samozapošljavanje je namenjena nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja Filijale Jagodina, Službe u Paraćinu, dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 250 hiljada dinara, odnosno 270 hiljada dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, u cilju osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i za osnivanje privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da registrovanu delatnost obavlja i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.
Drugi javni poziv koji je raspisan je javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova, na području opštine Paraćin, na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2021. godini, a u cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih i ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javne radove sprovodi poslodavac, koga određuje Nacionalna služba, na osnovu javnog konkursa, ukoliko za sprovođenje javnih radova uključi lica sa evidencije Nacionalne službe, iz sledećih kategorija: radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, Romi, lica bez završene srednje škole, lica koja posao traže duže od 18 meseci i osobe sa invalditetom. Prioritet za uključivanje u ovaj program imaće lica iz navedenih kategorija, koja se prvi put angažuju na javnim radovima.
Treći je javni poziv za realizaciju mere stručne prakse u 2021. godini. Stručna praksa podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalni rad u struci, za koju je stečeno odgovarajuće obrazovanje, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanje uslova za polaganje stručnog ispita, kada je to zakonom ili pravilnikom predviđeno, kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Stručna praksa se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa. U stručnu praksu se uključuju nezaposlena lica sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja Filijala Jagodina, Služba Paraćin, koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci, za koju su stekla određenu vrstu i nivo kvalifikacija ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita, za preostali period potreban za sticanje uslova za polaganje pripravničkog ili stručnog ispita. Prioritet za uključivanje u ovaj program imaju Romi i osobe sa invaliditetom.
Sve bliže informacije o ovim javnim pozivima, koji traju od 23. jula do 2. avgusta, mogu se dobiti u Nacionalnoj službi zapošljavanja u Paraćinu, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon 0800-300- 301, na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs, u opštini Paraćin i na sajtu opštine Paraćin.

Izvor: paracin.rs

PN INFO