U paraćinskoj opštini u toku je sistematska deratizacija. Radove, prema utvrđenom rasporedu, koji je podložan izmenama, u zavisnosti od situacije na terenu, obavlja ovlašćena firma “Eko dez”, iz Beograda. Vlasnici domaćinstava se dodatno upozoravaju od strane ovlašćenih distributera kako da postupaju sa mamcima, a predstavnici “Eko deza” na terenu ne ostavljaju mamke ukoliko u domaćinstvu ne zateknu punoletne vlasnike ili članove porodica. Takođe, u seoskim domaćinstvima mamke postavljaju ili oni sami ili vlasnici, ukoliko na tome insistiraju.

PN INFO