Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je na svom zvaničnom sajtu istakao oglas za prijavu penzionera za besplatnu rehabilitaciju u banjama Srbije:

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 30.978 dinara.

Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 30.978 dinara, nemaju druga lična primanja. Pravo da se jave na oglas imaju i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 01.4.2022. godine 1€ = 117,7507 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 30.978 dinara.

Prijava se, na propisanom obrascu, popunjava u udruženju penzionera. Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava. Prijavljivanje traje do 21. aprila. Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju biće objavljena dvadeset prvog radnog dana od dana isteka oglasa, stoji u obaveštenju PIO Fonda.

Izvor: pio.rs

PN INFO