Učenici Ekonomsko-trgovinske škole, sa svojom nastavnicom, izradili su mural ”Hram Svetog Save” koji se sastoji od preko 1000 plastičnih čepova, koje učenici ove škole sakupljanju u okviru akcije ”Čep za hendikep”.

Svakoga dana trošimo i posle upotrebe bacamo velike količine različite ambalaže. Postoji način da se smanji količina otpada, očuvaju prirodna bogatstva planete Zemlje i uštedi energija, potrebna za izradu novih proizvoda. Neke vrste otpada mogu da se prerađuju i ponovo koriste zahvaljujući procesu reciklaže.

Učenici Ekonomsko-trgovinske škole već duži niz godina aktivno učestvuju u ekološkoj akciji prikupljanja plastičnih čepova pod nazivom ”Čep za hendikep”.
Кroz aktivnost ,,Recikliranje“ na času biologije učenici odeljenja II/2 pokazali su na koji način reciklabilni materijali mogu dobiti novu upotrebnu vrednost i da recikliranje može biti zabavna igra.

Mural ,,Hram Svetog Save“ delo je vrednih ruku naših učenika. Izrađen je od preko 1000 plastičnih čepova sortiranih iz ogromne količine koja je već prikupljena.
Učenici su izradili ovu maštovitu kreaciju u čast školske slave Svetog Sav sa željom da ,,Hram“ postane trajni ukras naše škole.
Nove ideje zabavne radionice ,,Recikligranje“ već su u pripremi… kaže prof. Vesna Jovičić.,

Izvor: FB strana Ekonomsko-trgovinske škole

PN INFO